İçme Suyu Arıtma

İçmesuyunuzu,hazırlayacağınız sıcak ve soğuk içeceklerinizi, yemeklerde kullandığınız suyunuzu, sebze meyve yıkama suyunuzu vb. ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz ev ve işyerinizde güven ile kullanabileceğiniz sağlıklı ve lezzetli su üreten cıhazlardır.

TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE

Filtrasyon sistemleri

Kum.Karbon,Demir,Mangan ve Arsenik arıtımı suda bulunan tortu,kimyasal,demir,mangan gibi değişik parametrelerin ; apartman,villa,otel,tatilköyü,toplu konut ve sitelerde,köy,kasaba ve şehirlerde kullanım ve içme suyu merkezi filtrasyonunda ,sanayi tesisleri vb. kullanılabilmektedir.

TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE

Su Yumuşatma

Suda erimemiş halde bulunan calsiyum ve magnezyum iyonları sertliğe(kirece) neden olmaktadır. Yumuşatma sistemleri sudaki bu iyonların reçine yardımıyla giderilmesini sağlar

TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE

Reverse Osmos

Suyun iletkenliğinde etkin olan sodyum,klorur,sulfat gibi parametrelerden ileri gelen tuzluluğun sudan uzaklaştırılmasında kullanılan reverse osmos sistemi;içme,kullanma ve proses sularında kaliteli bir ürün suyu elde edilmesini sağlayan ünitelerdir.

TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE

Ultrafiltrasyon

Ultrafiltrasyon, suyun kimyasal yapısında herhangi bir değişiklik yapmadan, iyonik olmayan maddeleri tutarak suyun fiziksel ve biyolojik özelliklerinde maksimum düzeyde iyileştirme gerçekleştirmektedir.

TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE

Dezenfeksiyon

Ultraviole,Ozonlama,Klorlama yöntemiyle suda bulunan her türlü patojen ve projen,bakteri,virüs,mantar ve benzeri mikroorganizmaların sudan uzaklaştırılarak zararsız hale getirilmesinde kullanılan sistemlerdir.

TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE

Atıksu Arıtma

Günümüzde, küçük yerleşim yerlerinde, turistik tesislere veya endüstriyel tesislere kadar uzanan büyük sahada, evsel ve organik kirlilik taşıyan endüstriyel atık suların arıtımına yönelik en yaygın...

TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE

Havuz Ekipmanları

Fokus özel ve genel amaçlı yüzme havuzlarının projelendirilmesi ve uygulamasının yapılmasının yanı sıra gerekli olan ekipmanların teminini, montajını ve havuz kimyasallarının satışını gerçekleştirmektedir.

TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE