Atıksu Arıtma

Günümüzde, küçük yerleşim yerlerinden turistik tesislere ve endüstriyel tesislere kadar uzanan büyük sahada, evsel ve organik kirlilik taşıyan endüstriyel atık suların arıtımına yönelik en yaygın uygulama, Biyolojik ve Kimyasal Yöntemlerle Paket ve Betornarme Atıksu Arıtma Sistemleridir.