Endüstriyel Atıksu Arıtma

Endüstrilerde su kullanımı sonucu oluşan atıksuların arıtımı günümüzde önemli bir yere sahiptir. Farklı endüstri tipleri, farklı karakterlere sahip atıksu oluşumunu beraberinde getirmekte, dolayısıyla her atıksu arıtımı uygulaması için özel bir çözüm üretilmesi gerekmektedir.

Endüstrilerde su kullanımı sonucu oluşan atıksuların arıtımı günümüzde önemli bir yere sahiptir. Farklı endüstri tipleri, farklı karakterlere sahip atıksu oluşumunu beraberinde getirmekte, dolayısıyla her atıksu arıtımı uygulaması için özel bir çözüm üretilmesi gerekmektedir.