MBR Teknolojisi

MBR, aerobik biyolojik arıtma ve membran filtrasyonunun birleşmesinden oluşan ve yüksek arıtma verimliliğinde su elde edilmesini sağlayan yeni bir teknolojidir.

MBR ünitesinde bulunan membran ayırma prosesi, konvansiyonel çöktürme tankı ihtiyacını ortadan kaldırır ve daha küçük bir alanda yüksek hacimli MLSS yüklemelerine izin verir. MBR % 98’lik yüksek BOI5 giderimi, tam nitrifikasyon ve kısmi denitrifikasyon ile yüksek kalitede çıkış suyu üretirken, % 100’e yakın AKM giderimini gerçekleştirmektedir.

MBR ünitesinde Toray’ın üretimi olan proses tankı içine batırılmış, atıksu ile doğrudan temas eden flat sheet membranlar kullanılır.  Membranın hemen altında biyolojik büyüme için gerekli oksijenin kaynağı olan ve membran yüzeyinin temiz kalmasını sağlayan havalandırma ekipmanı bulunmaktadır.

MBR yüksek otomasyon seviyesi ile donatılmış olup, ünitenin işletilmesi kolay ve bakım maliyeti düşüktür.

 

Aktif çamurun sudan ayrılması için membran kullanılması sayesinde askıda katı maddelerden arındırılmış, yüksek kaliteli su elde edilir. Membran aktif çamuru alıkoyar, böylece daha etkili bir BOI5 ve azot giderimi sağlanır. Çok yüksek sayıda 0,08 µ ‘luk porlara sahip olan membran yüksek geçirimlilik özelliği ve daha az por tıkanma problemi ile yüksek kaliteli su elde edilmesini sağlar.

Paket MBR üniteleri, birçok ülkede kentsel arıtma başta olmak üzere, evsel ve endüstriyel atıksuların ileri arıtımında, sulama suyu elde edilmesi ve su geri kazanım projelerinde, gemilerde, gıda ve ilaç sanayinde, otellerde, sitelerde, fabrikalarda, atıksu arıtma tesisinin yetersiz kaldığı projeler için ultrafiltrasyon tekniği uygulamasının gerekli olduğu yerlerde kullanılmaktadır. Yüksek çıkış suyu kalitesi deşarj iznini kolaylaştırmaktadır.

MBR üniteleri kompakt yapıda ve mobildir. Konvansiyonel arıtma sistemleri gibi işletme personeline bağımlı değildir.

Membranın fiziksel bariyeri, MLSS seviyesi ve mikroorganizma kontrolüne bağlı olan durultma işleminden daha istikrarlı bir ürün suyu verir. Arıtma sonrası oluşan çamur sahada susuzlaştırma işlemine tabi tutulamıyorsa, direkt olarak biyoreaktöre verilebilir.

0.08 mikron mertebesinde gerçekleştirilen filtrasyon ile;

 

·         Dünya Sağlık Örgütü Sulama Suyu Standartlarında,

·         Uluslararası Denizcilik Örgütü bakteriyolojik limitlerinin sağlandığı,

·         AB’nin yayınladığı Yüzülecek Sularda Kalite Talimatnamesi’ne uygun,

·         Patojen, Bakteri ve Virüslerin bulunmadığı

·         <5:5:5 BOD:SS:Azot değerlerinde arıtılmış su kalitesini garanti eder.

 

MBR’nin Faydaları:

 

–          Alan ihtiyacı azdır,

–          Yüksek oranda katı madde giderimi (çamur kabarma problemi elimine edilir.)

–          Daha fazla hacimsel yükleme ve çamur arıtmada düşük maliyet

–          Yüksek çamur yaşı nedeniyle daha az çamur üretimi

–          Yüksek çamur yaşı nedeniyle nitrifikasyon bakterileri gibi organizmaların gelişiminin sağlanması

–          Biyolojik parçalanabilirliği arttıran yüksek molekül ağırlıklı organik bileşiklerin alıkonması

–          MBR üniteleri biyolojik arıtmaya ve aynı zamanda dezenfeksiyona kimyasal kullanmaksınız izin vermektedir.

–          İleri otomasyon seviyesi, daha az iş gücü

–          Modüler konseptin aşamalı kuruluma olanak vermesi

–          Çeşitli büyüklük ve kapasitelere adaptasyonun kolaylığı

–          Konteynır haline getirilebilme

–          Kolay taşınım ve kolay kurulum.